Elämänvoimaa liikunnasta – seniorien kuntosaliryhmä

Elämänvoimaa liikunnasta – seniorien kuntosaliryhmä

Liikunta on tärkeää kaikille ja ikääntyneille se on välttämätöntä.

Yleensä toivotaan, että voisi elää pitkän ja terveen elämän. Toisaalta voidaan pelätä, että joutuu elämään toimintakyvyltään heikentyneenä muiden avustamana. Kukaan ei ole liian vanha aloittamaan liikuntaa. Keho antaa vasteen - kehittyy harjoittelun avulla - olitpa minkä ikäinen tahansa. On vain löydettävä mieleinen ja sopiva liikkumisen sekä kuntoilun muoto ja osaavaa ohjausta.

Käsityksen suositeltavasta liikunnan määrästä ja laadusta voi saada esimerkiksi valtakunnallisista terveysliikuntasuosituksista. Yli 65-vuotiaille suositellaan kestävyyskunnon ylläpitämiseksi säännöllistä liikkumista useana päivänä viikossa; vähintään 2 h 30 min reipasta liikuntaa tai 1 h 15 min rasittavaa liikuntaa. Lisäksi on harjoiteltava lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta vähintään kaksi kertaa viikossa.

Kuntosaleilla on päivisin hyvin tilaa esimerkiksi niille, joiden työelämä joustaa tai jotka eivät ole työelämässä, kuten eläkeläiset. EasyFit Lauttasaari ja Fysios järjestivät ensimmäisen seniorien kuntosaliryhmän 15.11.2018 – 26.2.2019. Ryhmän tavoitteena oli kehittää osallistujien lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta sekä harjaannuttaa ryhmäläiset turvalliseen omatoimiseen kuntosaliharjoitteluun – mukavaa yhdessäoloa ja mielen virkeyttä unohtamatta. Ryhmä kokoontui kerran viikossa.

Saliryhmä toteutettiin soveltamalla ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuosituksia. Fysioterapeutti ja personal trainer ohjasivat yhdessä pienryhmää, jonka tavoitteet laadittiin osallistujien kanssa. Ryhmän alussa toteutettiin kaksi liikuntaneuvontaa, fysioterapeutin ja personal trainerin neuvonta. Lisäksi alussa tehtiin kuntokartoitus, jossa kartoitettiin sekä liikkuvuutta että lihasvoimaa. Neuvontojen ja kartoituksen avulla saatiin käsitys ryhmässä aloittavien tavoitteista ja toiveista sekä toimintakyvystä ja liikkumisen edellytyksistä. Lisäksi laadittiin henkilökohtainen harjoittelujakson suunnitelma, joka sovitettiin henkilön elämään ja muihin harrastuksiin sekä menoihin.

Ryhmässä harjoiteltiin lihaskuntoa kehittävien liikkeiden oikeita suorituksia kehonpainolla, eri välineillä ja laitteilla sekä vapailla painoilla. Liikkeitä opiskeltiin luurankoa liikuttavien nivelten toiminnan ja niveliä liikuttavien lihasten kautta. Ryhmäläisille laadittiin henkilökohtainen kuntosaliohjelma. Sen lisäksi tehtiin erityyppisiä harjoituksia kuten kiertoharjoitus, patteriharjoitus ja liikkuvuusharjoitus.

Mitä sitten saatiin aikaan? Harjoitusjakson lopussa tehtyjen kuntokartoitusten mukaan jokaisen osallistujan liikkuvuus parani ja lihaskunto kehittyi. Opimme kaikki uusia taitoja ja uskallan myös todeta, että meillä oli hauskaa. Ryhmän paneutuminen harjoitteluun ja vuorovaikutukseen oli erinomaista. Se osaltaan loi perustan hyville tuloksille. Erään ryhmäläisen sanoin: ” Ryhmässämme olen saanut niin paljon enemmän irti saliharjoittelusta, kuin olisin vain puurtanut itsekseni. Ryhmäharjoittelu lisää myös motivaatiota ja mukavassa seurassa se on ollut hauskaa.”

Kokeilun perustana ollut kahden ohjaajan malli vaikuttaa erittäin toimivalta. Ohjaajien erilainen osaaminen ja erilaiset persoonat tukevat toimintaa ja mahdollistavat turvallisen sekä monipuolisen harjoittelun.

Tätä toimintaa kannattaa jatkaa.