Liikkumalla voit tehdä hyvää

Sonja Salo
  • Kangasala

Liikkumalla voit tehdä hyvää

Sen lisäksi, että liikunnalla on lukuisia positiivisia vaikutuksia yksilön terveyteen, elämänlaatuun ja hyvinvointiin, voi liikkumalla tehdä hyvää myös muulle yhteiskunnalle. Aktiivinen ja liikkuva henkilö kuluttaa vähemmän yhteiskunnan varoja sairastamalla vähemmän, on tuottavampi työnantajalleen sekä aiheuttaa vähemmän ympäristöhaittoja muun muassa valitsemalla kävelyn tai pyöräilyn autolla ajamisen sijaan. Hyväkuntoisen henkilön voimavarat eivät kulu vain arjesta selviytymiseen, vaan hänellä riittää energiaa myös puolison, perheen, työkavereiden ja muun lähipiirin tukemiseen.

Liikunnan harrastamisen sosiaaliset hyödyt

Fyysisten ja psyykkisten hyötyjen lisäksi liikunnalla voidaan nähdä olevan myös monia sosiaalisia hyötyjä: Liikunnan harrastaminen lisää ihmisten välistä vuorovaikutusta, edistää sosiaalisten taitojen oppimista, lisää liikkujien välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, opettaa tunteiden ilmaisemista, kasvattaa sääntöjen ja muiden ihmisten huomioimiseen, vähentää syrjäytymistä, edistää yhteiskuntasopua sekä parantaa muun muassa viihtyvyyttä kouluissa ja työpaikoilla.  Suurimmat hyödyt saadaan, kun liikunnallisesti passiivisimmat saadaan liikkumaan edes jonkin verran. Pienikin aktivoituminen kohentaa merkittävällä tavalla heidän terveyttään, elämänlaatuaan ja usein myös sosiaalista aktiivisuuttaan sekä verkostoaan. 

Liikunnan positiiviset vaikutukset lähiympäristöösi

Tiesitkö, että jokainen autolla ajon sijaan polkupyörällä poljettu kilometri tuottaa yhteiskunnalle 0,70 €:n säästön ja laskelmien mukaan työmatkapyöräily keventää jokaista fillaroitsijaa kohden yhteiskunnan terveydenhuoltokustannuksia hyvän pyörän verran, eli noin 1200 € vuodessa? 

Edelliset kustannussäästöt ovat ainoastaan yhteiskunnallisia kannusteita polkupyörän selkään hyppäämiseksi. Kotitalouden kassaan säästyneet eurot, oman kunnon, terveyden ja hyvinvoinnin parantuminen, ympäristömotiivit sekä pyöräilyn aikainen ja jälkeinen fiilis ovat sen sijaan yksilön konkreettisia hyötyjä siitä, että hän valitsee työmatkapyöräilyn, autolla kyseisen matkan kulkemisen sijaan.  

Liikunta on mitä parhain sijoitus

Liikunta on mitä parhain sijoitus Sinuun itseesi. Terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lisäksi liikunnallinen aktiivisuus auttaa purkamaan ja käsittelemään stressiä, kohentaa mielialaa, parantaa keskittymis- ja oppimiskykyä, vähentää masennusta sekä ahdistuneisuutta, parantaa itsetuntoa, minäkäsitystä ja elämänhallintataitoja, vaikuttaa positiivisesti unen laatuun, oppimiseen ja kognitiivisiin toimintoihin sekä lisää elämän säännöllisyyttä, elämyksellisyyttä ja itseilmaisun mahdollisuuksia. 

Liikunnalla voidaan myös pitää yllä ja kohentaa henkilön markkina-arvoa. Paitsi, että vireä, energinen ja hyvinvoiva henkilö on usein parempaa seuraa ja mukavampaa katseltavaa, on hän myös hyväntuulisempi työkaveri, tuottavampi työntekijä ja aktiivisempi puoliso sekä isä tai äiti. Liikunta voi siis olla erinomainen satsaus omaan markkina-arvoosi, mutta myös lähipiirisi hyvinvointiin.

Liikunnasta on hyötyä myös lähiympäristöllesi

Kuten lentokonekuulutuksessa ohjeistetaan, auta ensin itseäsi, että voit auttaa muita. Hyväkuntoisella henkilöllä riittää huomiota ja voimavaroja myös muiden ihmisten kannustamiseen, auttamiseen sekä tukemiseen. Kaikki energia ei kulu pelkästään selviytymiseen, jolloin energiaa riittää myös puolison, lapsien, työkavereiden sekä muiden lähimmäisten auttamiseen ja jopa mahdolliseen hyväntekeväisyystoimintaan osallistumiseen. Hyvät perustiedot liikunnasta, ravinnosta ja terveellisistä elämäntavoista mahdollistavat ”vertaistreenarina” toimimisen eli lähipiirisi kannustamisen ja pienimuotoisen ohjeistamisen kunnon kohentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ja ainahan voit tehdä hyvän teon kannustamalla ystävääsi tulemaan tänne meille.

Tee hyvä teko itsellesi ja muille tekemällä päätös kuntosaliharjoittelun aloittamisesta TÄNÄÄN! Tarjoamme sinulle 18.10.-9.11.2018 välisenä aikana aloitusmaksun hintaan 10 euroa (ovh. 29,90 eur), joka lahjoitetaan EasyFitin toimesta lyhentämättömänä ja täysimääräisenä Nenäpäivä –keräykseen. 

Osta asiakkuus tästä

kampanjakoodilla NENÄ18K.

Nenäpäivä-keräyksen avulla tuetaan kaikkien heikoimmassa asemassa olevien lapsien mahdollisuutta hyvään elämään yhteensä 17 maassa Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.