Nyt sinulla on erinomainen mahdollisuus aloittaa aktiivisempi elämäntapa!

Elina Kämppi
  • Helsinki - Lauttasaari

Nyt sinulla on erinomainen mahdollisuus aloittaa aktiivisempi elämäntapa!

Hyvinvointi ja liikunta ovat megatrendejä ja helposti näyttää siltä, että ihmiset liikkuvat enemmän kuin koskaan. Liikuntapaikkoja nousee kaikkialle, ihmiset pukeutuvat sporttisesti, ja perinteisen lenkkeilyn lisäksi erilaisia liikuntamuotoja on satoja. Mahdollisuuksia eri liikuntaharrastuksille on tarjolla runsaasti.

Todellisuus on kuitenkin karu. Viime vuonna tehdyn Valtioneuvoston selvityksen mukaan vain neljännes suomalaisista 20-89-vuotiaista liikkuu oman terveytensä kannalta riittävästi.  Passiivisuus on yleisempää kuin koskaan ja se näkyy suomalaisten kunnon romahtamisena sekä ylipainon ja tutuimpien kansansairauksien esiintyvyyden kasvuna. Passiivisuuden lisääntymisen lisäksi toinen kasvava ilmiö on polarisoituminen. Passiiviset ovat yhä passiivisempia ja aktiiviset ovat yhä aktiivisempia. Erityisesti hyötyliikunnan määrä on romahtanut.

Miten aktiivisesta elämäntavasta voisi saada kiinni?
Ihminen on luotu liikkumaan, mutta vuosien saatossa olemme olleet hyvin kekseliäitä poistamaan tarvetta liikkumiselle jokapäiväisessä elämässämme. Kuljemme paikasta toiseen moottoroiduilla ajoneuvoilla, nousemme hissillä ylempiin kerroksiin ja istumme alas, kun teemme töitä tai odotamme pääsyä tapaamiseen. Hyötyliikunta katoaa huomaamatta arjesta ja vaihtuu passiivisuudeksi. Liikunnalle etsitään erikseen hetkiä ja podetaan huonoa omatuntoa, kun ei ehditty liikkumaan. 

Jo ennen kuin aletaan puhumaan liikunnan harrastamisesta, on tärkeää pureutua passiivisen ajan vähentämiseen. Suomalainen istuu keskimäärin 10-11 tuntia päivässä ja nukkuu päälle 7-8 tuntia, joka on myös passiivista aikaa, vaikka onkin elintärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme jopa ¾ päivästä passiivisia. Puolen tunnin kävelylenkki on tärkeä juttu, mutta sen merkitys on hyvin pieni jos olemme suurimman osan päivästä passiivisia. 

Tärkein juttu passiivisen ajan vähentämiseksi on tulla tietoiseksi omasta toiminnasta. Miten paljon istut ja miksi? Voitko vähentää istumiseen käytettyä aikaa? Kaikista tärkein kysymys on, voitko tauottaa istumistasi? Jo tietoituus omista valinnoista johtaa automaattisesti passiivisuuden vähenemiseen. Päivittäisellä tasolla passiivisuus ei ole erityisen vaarallista ja pieni muutos parempaan ei ole erityisen hyödyllistä. Mutta jos onnistut vähentämään kaksi tuntia istumiseen käytettyä aikaa päivässä, niin viikkojen ja vuosien kuluessa muutos on merkittävä. Esimerkiksi jos vähennät jokaisesta päivästä 2 tuntia istumista, niin ilman muita muutoksia paino tulee laskemaan 6 kg vuodessa, sillä energiankulutus kasvaa.

EasyFit on mukana Let’s #BEACTIVE EU-hankkeessa
Let’s #BEACTIVE -projektin tavoitteena on saada kolmen vuoden aikana 60 000 fyysisesti passiivista aikuista muuttamaan elintapoja aktiivisempaan suuntaan. Let’s #BEACTIVE -projekti toteutetaan ohjatusti viidessäsadassa kuntokeskuksessa kahdeksassa eri Euroopan maassa. Suomen tavoite on liikuttaa yhteensä 2100 liikkumatonta henkilöä kampanjan aikana.

Lähes kaikki EasyFit-keskukset ympäri Suomen ovat mukana hankkeessa ja tarjoavat mahdollisuuden tarttua aktiivisempaan elämään. Kyseessä on 6 viikon matalan kynnyksen valmennus, joka on kohdennettu henkilöille, jotka kokevat oman arkensa passiiviseksi. Osallistujien ei tarvitse olla keskuksen jäseniä. Kuuden viikon valmennuksen aikana pureudutaan muutoksessa onnistumiseen ja kokeillaan erilaisia helppoja kuntoilumuotoja, jotka soveltuvat kaikille. 

EasyFitin Let’s #BEACTIVE valmennukset ovat erinomainen keino saavuttaa pieniä pysyviä muutoksia omassa arjessa ja saada kiinni aktiivisemmasta elämäntavasta.