Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Ab LL International Oy (1790020-8)
Sulvantie 218
65450 Sulva

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jyrki Hannula
Vattuniemenkatu 17, 00210 Helsinki
040 586 9060

Rekisterin nimi

EasyFit - asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)

Rekisterin ylläpitämisen peruste

EasyFit-liikuntakeskusten asiakkaiden yhteystietojen maksutietojen ja muiden EasyFit-liikuntapalveluiden käyttöön liittyvien tietojen säilyttäminen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on EasyFit-liikuntakeskusten asiakkaiden asiakassuhteiden hoitaminen ja EasyFit-palveluiden tarjoaminen asiakkaille. Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaiden laskuttamiseen ja asiakasviestinnän sekä muun markkinointimateriaalin toimittamiseen.  

Yllä mainittujen tarkoitusten lisäksi rekisterinpitäjä hyödyntää Asiakasrekisteriä yhtiön sisäiseen tilastointiin ja raportointiin.

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia.

Rekisterin sisältämät tiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Katu- ja postiosoite
 • Syntymäaika ja henkilötunnus
 • Sukupuoli ja ikä
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakasnumero
 • S-bonuskortin numero asiakkaan suostumuksella
 • Valokuva asiakkaan tunnistamista varten
 • Valvontakameratallenne
 • Kuva ja videotallenteita asiakkaan suostumuksella
 • Huoltajan, maksajan tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot
 • Pankkitiliyhteys sekä laskuttamiseen tarvittavat muut tiedot
 • Harjoittelukäynnit liikuntakeskuksissa
 • Muita kerättäviä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot asiakasrekisteriin kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen liittyessään jäseneksi EasyFit-liikuntakeskukseen tai muun vastaavan asiallisen yhteyden syntyessä. Tietoa saadaan lisäksi eri tili- ja perintätoimistoilta sekä luottotietoyhtiöiltä.

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä luovuttaa kunkin yksittäisen liikuntakeskuksen EasyFit-yrittäjälle, jonka kanssa rekisterinpitäjällä on franchisingsopimus, kyseistä liikuntakeskusta koskevia asiakasrekisterin tietoja. Rekisterinpitäjä luovuttaa Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja EasyFit-ketjuun kuuluville yrittäjille, tili- ja perintätoimistolle, markkinointiyhteistyökumppanille, toiminnanohjausjärjestelmän toimittajalle ja ylläpitäjälle sekä muille alihankkijoille ja muille osapuolille jotka tuottavat EasyFit-liikuntapalveluihin liittyviä lisäpalveluita.

Tietoja ei siirretä EU:n, eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttö tapahtuu sähköisessä tietoliikenneympäristössä, joka on suojattu yleisesti hyväksytyin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Sähköisen järjestelmän käyttäjillä tulee olla luotuna käyttäjätunnukset ennen järjestelmän käyttöä.