Personal training

Personal training

Hälsa, välbefinnande och inre tillfredsställelse är en otrolig resurs. För att uppnå och upprätthålla detta kan en personlig tränare ge bästa möjliga hjälp. Vi vill att alla människor ska må bra och nå sina mål och känna sig starka i vardagen.

EasyFits personliga tränare har utöver adekvat utbildning (Europe Active, EQF Level 4) även kunskap att ge PT-tjänster för säker, målinriktad och hållbar förändring för såväl enskilda individer som smågrupper.

Vi vill inte stöpa alla människor i samma form utan hitta en lösning med fokus på Dig och dina mål. Därför erbjuder vi dig en avgiftsfri träningsrådgivning tillsammans med EasyFits personliga tränare. Under träffen går vi igenom utgångsläget, dina behov och mål för att vår PT ska kunna skräddarsy en träningsplan som är lämplig för Dig. Samtidigt får du tillfälle att träffa din personliga tränare ansikte mot ansikte innan ert egentliga samarbete inleds.

Boka motionsrådgivning

Bekanta dig med våra tränare

Träning i smågrupper

Anmäl dig