VIP

Är du redan VIP?

Om du har varit medlem hos oss oavbrutet i ett års tid, så är du en EasyFit VIP-medlem och omfattas av våra VIP-förmåner!

Förmåner för VIP-medlem:

 • rätt att använda samtliga EasyFit-center i Finland till månadspriset 29,90 €
 • köp- och tjänsteförmåner med VIP-kortet
 • VIP-prislista – kolla dina förmåner på vår Facebook-sida
 • VIP-evenemang, -nyhetsbrev och -månadsförmåner

Se centerspecifika förmåner här

Anvisningar och regler

 1. Du har rätt till VIP-medlemsprogrammet då du har varit medlem hos EasyFit oavbrutet i minst 1 år (med undantag för avbrott på grund av hälsomässiga skäl, se punkt 8). VIP-medlemskapet och förmånerna träder i kraft först efter att du personligen genom att styrka din identitet löst ut ditt VIP-kort från kundbetjäningen.
 2. Ditt kort och de förmåner och belöningar det berättigar till är personliga.
 3. Om ditt kort förkommer, ska du omedelbart meddela detta till kundtjänsten i ditt eget center, så att kortet kan tas bort från förmånslistan och kundregistret. För nytt kort debiterar vi en serviceavgift enligt prislistan.
 4. EasyFit och dess samarbetspartners förbehåller sig rätten att ändra förmåner och belöningar.
 5. Då du som VIP-medlem löser ut belöningar och förmåner bör du kunna bestyrka din identitet.
 6. Användningsrätten till andra gym berättigar dig att träna och motionera i alla EasyFit-center i Finland. I första hand bör du dock använda tjänsterna i ditt eget center. Om du använder tjänsterna i ett annat center mer än i ditt eget, bör du flytta ditt medlemskap till det andra centret.
 7. Om du säger upp ditt medlemskap t.ex. över sommaren och senare ansluter dig som medlem igen, upphör ditt VIP-medlemskap. Nytt VIP-medlemskap förutsätter att du på nytt är medlem hos oss oavbrutet i ett års tid.
 8. Avbrott i medlemskapet på grund av hälsomässiga skäl i högst två månader påverkar inte medlemskapets längd, möjligheten att bli VIP-medlem eller bevarandet av ett gällande VIP-medlemskap. Om avbrottet varar längre än två månader, kan EasyFit avsluta ditt VIP-medlemskap. Ett avbrott som är längre än två månader uppfyller inte VIP-medlemskapets villkor.
 9. Om du som VIP-medlem säger upp dig, måste du återlämna VIP-kortet till centrets kundbetjäning. För kort som inte återlämnas debiterar EasyFit en serviceavgift enligt prislistan.
 10. Förmånerna och tjänsterna som VIP-medlemskap i EasyFit berättigar till varierar mellan de olika centren. Då du besöker ett annat center kan du i centrets kundbetjäning förfråga dig om förmåner som du eventuellt kommer i åtnjutande av.
 11. VIP-förmånerna och belöningarna gäller ett kalenderår i taget.
 12. Använd alltid dina belöningar under det innevarande året. Belöningarna upphör att gälla vid årsskiftet då nya belöningar införs i stället.