Barnpark

Vårt center har en barnparkering med övervakning där du på eget ansvar kan lämna ditt barn medan du tränar.