Sopimusehdot

1. ASIAKKUUS

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja solmiessaan EasyFit palvelusopimuksen EasyFitin verkkokaupassa tai EasyFit-keskuksen asiakaspalvelupisteellä. EasyFitin asiakkaita voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on käytössään sähköpostiosoite ja suomalainen tilinumero. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee EasyFitin sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja hänelle luovutetaan asiakastunniste ainoastaan huoltajan hyväksynnällä. Asiakas on tietoinen, että EasyFit toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi keskuksen kanssa tapahtuu sähköpostitse. EasyFitillä on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

 

2. ASIAKASTUNNISTE, ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA ASIAKASVIESTINTÄ

Asiakkaalle luovutetaan käyttöön asiakkuuden todentamista varten henkilökohtainen asiakastunniste. Asiakastunnisteen käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista joko EasyFitin rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä pyydettäessä. Asiakastunniste on aina esitettävä EasyFitillä vierailtaessa. Asiakastunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakas on vastuussa huolimattomasti säilytetyn asiakastunnisteen väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista.

Asiakastunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. EasyFitin asiakastunnisteen kadotessa tulee asiakkaan lunastaa uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta.

Asiakkaan on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. EasyFit tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti (Tietosuojalaki/2018). Tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä saat tästä.

Solmimalla EasyFit-palvelusopimuksen asiakas hyväksyy sen, että EasyFit voi ottaa asiakkaaseen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (mm. sähköposti, tekstiviestit ja multimediaviestit) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointitiedusteluita ottamalla yhteyttä EasyFitin asiakaspalveluun. Asiakas ei voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakkuuteen liittyvää viestintää, joka voi koskea mm. Palvelusopimuksen muutoksia, asiakastyytyväisyyttä tai muita asiakkuuteen liittyviä tärkeitä tiedotteita.

 

3. TARJOTTAVAT PALVELUT

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää EasyFitin palveluja asiakaskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

EasyFitin verkkokaupoissa voi olla  tarjolla viisi (5) sopimustyyppiä; 1. BASIC-asiakkuus, 2. PLUS-asiakkuus, 3. PREMIUM-asiakkuus, 4 ONLINE-asiakkuus ja 5. KERTA-asiakkuus.

Mikäli asiakkaan sopimustyyppinä on PLUS- tai PREMIUM-asiakkuus niin asiakkaan sopimus tulee olla solmittuna sen EasyFit-keskuksen kanssa, jonka palveluita asiakas pääasiallisesti käyttää. EasyFit-keskus voi vaatia asiakasta siirtämään asiakkuutensa siihen EasyFit-keskukseen, jonka palveluita asiakas pääasiallisesti käyttää. Asiakkaan mahdollisesti aiemmin saamat alennukset ja tarjoukset eivät siirry asiakkaan mukana uuteen EasyFit-keskukseen, vaan asiakkaan tulee maksaa normaalihintaista palvelumaksua ellei osapuolten kesken toisin sovita.

Asiakkuuden käyttöoikeuteen sisältyy kunkin EasyFit-keskuksen verkkosivuillaan sopimustyyppikohtaisesti listaamat palvelut poislukien palvelut, joiden yhteydessä on erikseen mainittu palvelun lisämaksullisuudesta (esim. personal training -palvelut).

 

4. ALOITUSMAKSU

Palvelusopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen kertaluonteinen aloitusmaksu BASIC-, PLUS- ja PREMIUM-asiakkuuksista. ONLINE- ja KERTA-asiakkuuksiin ei kuulu aloitusmaksua.

Aloitusmaksua ei palauteta palvelusopimuksen mahdollisen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä.

 

5. PALVELUMAKSU

BASIC-, PLUS-, PREMIUM- ja ONLINE-asiakkuudet: Asiakkaan tulee maksaa kuukausittain sopimuksessa mainittu palvelumaksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Palvelumaksu antaa asiakkaalle EasyFit-keskuksen fyysisen- ja/tai virtuaalisen käyttöoikeuden yhden (1) kuukauden ajanjaksolle.

KERTA-asiakkuus: Asiakkaan tulee maksaa kertaluontoinen palvelumaksu ennakkoon verkkomaksuna. Palvelumaksu antaa asiakkaalle EasyFit-keskuksen käyttöoikeuden kertakäynnin ajaksi enintään kolmeksi (3) tunniksi. Asiakkaan tulee käyttää kertakäyntioikeutensa seitsemän (7) päivän kuluessa ostotapahtumasta tai muutoin kertakäyntioikeus vanhentuu eikä asiakas voi sitä käyttää eikä sitä hyvitetä millään tavoin asiakkaalle.

 

6. TARJOUSKAMPANJAT

Tarjouskampanjat ovat saatavilla vain uusille asiakkaille. Palaava asiakas voi aktivoida asiakkuuden asiakaspalvelussa tai kirjautumalla Asiakastilille.

 

7. ASIAKKUUDEN VOIMASSAOLOAIKA

Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Asiakkuus on henkilökohtainen. Palvelusopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Asiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan, kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Asiakkuus on henkilökohtainen. Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä ilmoittamalla asiasta EasyFit-liikuntakeskuksen asiakaspalveluun sähköpostitse tai kirjallisesti. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi.

Edellä mainitusta poiketen KERTA-asiakkuus ei jatku automaattisesti eikä sitä voi tauottaa.

 

8. ASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN

Asiakas voi irtisanoa palvelusopimuksen EasyFit.fi-verkkosivujen Asiakastilin kautta

EasyFitin asiakkaalla on 30 päivän irtisanomisaika. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi palvelumaksu, tulee se maksaa ja asiakkaalla on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla.
Asiakkaan tulee palauttaa kuntoiluoikeuden päättymisajankohtana EasyFitin asiakastunniste keskuksen asiakaspalveluun. Palauttamattomasta tai käyttökelvottomasta EasyFit asiakastunnisteesta veloitamme 29,90 euroa (+laskutuslisä 5 euroa).

Edellä mainitusta poiketen KERTA-asiakkuutta ei voi irtisanoa.

 

9. MAKSUEHDOT

Asiakas voi maksaa Aloitusmaksun ja Palvelumaksun ensimmäisen maksuerän verkkomaksuna tai maksusuorituksena keskuksessa. Osassa EasyFit-keskuksista ensimmäisen maksuerän voi suorittaa myös liikuntarahan online-saldolla verkkokaupassa. Keskuksessa maksun voi suorittaa pankki-/luottokortilla tai liikuntarahalla.

Asiakkaan on tuotava vaihtoehtoiset maksuvälineet (liikuntasetelit ym.) ennen laskun lähettämistä. Jo lähetettyä tai erääntynyttä laskua ei voi maksaa vaihtoehtoisilla maksuvälineillä. Myöhässä tulleet liikuntasetelit käytetään tuleviin laskuihin.

Sopimuksen mukaiset tulevat Palvelumaksut tullaan laskuttamaan Asiakkaalta e-laskulla. Laskutusta varten Asiakkaan tulee tehdä Palvelumaksusta e-laskusopimus. Asiakas vastaa itse e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan. Jos e-laskusopimus ei ole valmiina laskutuspäivänä, Asiakkaalle lähetetään lasku postitse (laskutuslisä 5 euroa).

Toistaiseksi voimassaolevan Palvelusopimuksen kuukausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä kerran kuukaudessa. Mikäli Palvelumaksuun kohdistuvaa e-laskua ei voida veloittaa automaattisesti asiakkaan tililtä, Asiakkaalle lähetetään muistutuslasku, johon lisätään toimistokulut sekä laskutuslisä.

 

10. HINNANMUUTOKSET

Ilmoitettuaan asiasta asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, EasyFit voi korottaa tai laskea asiakkuuden hintaa. EasyFit ilmoittaa muutoksista EasyFitin ilmoitustaululla ja sähköpostitse. Ennalta maksetun määräaikaisen palvelusopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun palvelusopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden palvelusopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

EasyFit on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

 

11. OSTOSTEN LASKUTUSSOPIMUS

EasyFit voi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta ostaa palveluita e-laskulla. 

Ostoille määritellään erillinen laskutuskatto, jota asiakas sitoutuu noudattamaan. Laskulle kirjatut ostot veloitetaan asiakkaalta kuukausittain. 

Toistuvat maksuviivästymiset aiheuttavat osto-oikeuden menettämisen.

 

12. VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus EasyFitin palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen palvelusopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. EasyFitillä on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

 

13. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET 

EasyFit pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. EasyFit ilmoittaa muutoksista keskuksen ilmoitustaululla ja sähköpostitse. EasyFit pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää. EasyFit varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

 

14. SÄÄNNÖT

• Esitä asiakastunnisteesi aina EasyFitille saapuessasi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.

• EasyFit asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.

• Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua EasyFitin tiloissa.

• Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa EasyFitin kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

• Käytä aina treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessasi ja käytä treenipyyhettä myös ryhmäliikuntatunneilla mattojen päällä.

• Pyyhi laitteet käytön jälkeen. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme että laitteet ovat aina siistejä.

• Käytä aina asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla tai paljain jaloin liikkuminen liikuntatiloissa on kielletty määriteltyjä tunteja lukuun ottamatta.

• Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.

• Käytä aina juomapulloa jossa on korkki.

• Anna kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Vapauta laite toisten käyttöön taukosi ajaksi.

• Alle 15-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua EasyFitin tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä.

• Matkapuhelimen käyttö EasyFitissä on kielletty muuhun kuin MyWellness-ohjelmiston treenaamisen seuraamiseen. Toivomme että sammutat tai laitat puhelimesi äänettömälle saapuessasi EasyFitin tiloihin. Anna itsellesi ja muille vieraillemme mahdollisuus häiriöttömäänkuntoiluun.

• Muiden, kuin itsensä, valo- tai videokuvaaminen EasyFitillä on ehdottomasti kielletty. Kielto koskee myös kamerakännyköitä. Itsestä kuvatun kuvamateriaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty ilman kyseisen keskuksen kirjallista lupaa.

• Uimavaatteita tms. ei tule käyttää sauna- ja pesutiloissa. Pyyhkeen käyttö intimiteettisyistä on sallittua.

• Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua. Yöksi kaappeihin jääneet tavarat toimitetaan löytötavaratoimistoon.

• Voit varata ryhmäliikuntatunneille paikan vain itsellesi. Varauksen voit tehdä paikan päällä 75 min ennen ryhmäliikuntatunnin alkua tai enintään 7 päivää ennalta verkkovarausjärjestelmän ollessa käytössä.

• Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta tuntia ennen sovittua aikaa, ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, asiakas voi menettää varausoikeutensa määräajaksi tai pysyvästi. 

Mikäli kyseessä on peruuttamaton oheispalvelu, kuten esim. ohjaus tai hieronta-aika, veloittaa EasyFit käyttämättä jääneestä ajasta hinnaston mukaisen hinnan.

• Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Seuraa ohjeita. EasyFit ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta EasyFitin tiloissa tai sen alueella.

• Mikäli asiakas ei noudata asiakas-sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan asiakkuus jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. EasyFit ei tässä tapauksessa palauta mahdollisesti ennakkoon maksettuja maksuja.

• EasyFit ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. EasyFit ei vastaa asiakkaiden tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä asiakkaille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua EasyFitin tuottamiin palveluihin.

• Asiakas on tietoinen, että EasyFit toimitilassa on tallentava kameravalvonta.

• Mikäli asiakas tuo luvatta omalla avaimellaan EasyFitin tiloihin luvatta ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 250 euron korvauksen. 

Korvaus laskutetaan asiakkaalta paperilaskulla.

• EasyFitin palveluliiketoimintaan sisältyvät yksilö- ja pienryhmävalmennuspalvelut sekä niihin rinnastettavat ohjauspalvelut. EasyFitin asiakkaalla ei ole oikeutta toteuttaa edellä mainitun kaltaisia palveluita ilman keskuksen antamaa kirjallista suostumusta toisille EasyFitin asiakkaille. Mikäli EasyFitin asiakas rikkoo sääntöä niin hän sitoutuu maksamaan EasyFitille 250 euron rikemaksun.

 

15. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.

EasyFitin sopimusehdot on tuotettu kolmella (3) kielellä eli suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Suomenkieliset sopimusehdot ovat viralliset sopimusehdot ja tilanteessa, jossa eri kieliversioiden välillä olisi kieliasun johdosta tulkinnanvaraisuutta,  niin sopimusta tulkitaan kaikissa tilanteissa suomenkielisten sopimusehtojen perusteella.

Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Tervetuloa EasyFit asiakkaaksi. Onnittelemme kunnon päätöksestä!

 

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. 

Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. 

Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. 

Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.