Arbetshälsa

EasyFit erbjuder mångsidiga välmåendehelheter för såväl små som stora företag. Förutom medlemskap kan du be om offert på gruppträningstimmar, pausmotion samt personlig träning och smågruppsträning.

Genom att ingå ett företagsavtal kan du erbjuda din personal en ypperlig möjlighet att upprätthålla och och främja sin hälsa.