Hur kan vi hjälpa?

Bekanta dig först med de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret hjälper vi dig via kontaktformuläret. Vi svarar på meddelandet inom en arbetsdag. Meddelandet vidarebefodras direkt till centret du valt.

Vi har tyvärr ingen telefontjänst för närvarande.

Medlemsskap

Hur blir jag medlem hos EasyFit?

Du kan enkelt köpa ett EasyFit-medlemskap på vår webbplats under avsnittet Köp medlemskap. Välj mellan engångsbesök, Online-medlemskap och månadsmedlemskap (Basic/Plus/Premium).

Engångsbesök: Betala engångsbesöket i nätbutiken så skickas ett sms med passerkoden till centret. Du kan träna när som helst inom ramen för EasyFits öppettider.

Online-medlemskap: Betala den första månadsraten i nätbutiken eller i EasyFit-centrets kundbetjäning. Du har genast efter betalning tillträde till Online-tjänsterna via kundkontot. Medlemskapet gäller tills vidare och har trettio (30) dagars uppsägningstid. I fortsättningen sköts månadsavgifterna smidigt som e-betalning. När du har beställt e-faktura en gång kan du om du vill välja automatiskt godkännande så debiteras avgifterna direkt på förfallodagen från ditt konto. Du får anvisningar för e-betalning per e-post.

Månadsmedlemskap (Basic/Plus/Premium): Betala startavgiften och den första månadsraten i nätbutiken. Efter köpet får du en passerkod per e-post så att du omedelbart kan börja använda centrets tjänster. Passerkoden är giltig i sju (7) dagar från medlemskapets inköpsdatum, under vilken tid du måste hämta din personliga passernyckel från EasyFit-centrets kundtjänst under dess öppethållningstider. Om ditt månadsmedlemskap omfattar Online-tjänster har du genast efter betalningen tillträde till dessa via kundkontot. Medlemskapet gäller tills vidare och har trettio (30) dagars uppsägningstid. I fortsättningen sköts månadsavgifterna smidigt som e-betalning. När du har beställt e-faktura en gång kan du om du vill välja automatiskt godkännande så debiteras avgifterna direkt på förfallodagen från ditt konto. Du får anvisningar för e-betalning per e-post.

Du kan även köpa medlemskap via EasyFits kundbetjäning under dess öppettider.

Kan jag besöka EasyFit-motionscenter innan jag fattar beslut om medlemskap?

Du kan komma och bekanta dig med EasyFit-motionscenters tjänster gratis en (1) gång. Fyll i besöksformuläret på förhand på vår webbsida under avsnittet ’Bekanta dig gratis’. När du fyllt i formuläret skickar vi en beställningsbekräftelse per e-post. Efter det kan du komma på besök till EasyFit under kundbetjäningens öppettider. Under besöket har du tillträde till alla EasyFits bastjänster.

Vilken åldersgräns har EasyFit på medlemskap?

Kund hos EasyFit kan en person som fyllt 15 år vara. För under 18-åringar krävs alltid samtycke av vårdnadshavare eftersom en minderårigs medlemskap alltid i första hand är på vårdnadshavarens ansvar. Då är vårdnadshavaren också i första hand ansvarig för alla avgifter som följer med ett medlemskap.

 

Hur säger jag upp medlemskapet?

Du kan säga upp ett månadsmedlemskap som gäller tills vidare via webbsidans kundkonto. Logga in på kundkontot på webbsidan under ’Logga in’. Inloggningskoden är den e-postadress med vilken du skapade ditt medlemskap. Du kan beställa lösenordet via länken på inloggningssidan. Månadsmedlemskap har trettio (30) dagars uppsägningstid. Ifall ytterligare en serviceavgift infaller under uppsägningstiden ska denna betalas varvid du har träningsrätt till slutet av den betalda perioden. När träningsrätten upphör ska du återlämna EasyFits passerkort till EasyFits kundbetjäning. För ett oreturnerat eller obrukbart passerkort debiterar vi 29,90 euro (+faktureringstillägg 5 euro).

Kan jag pausa EasyFit-medlemskapet?

EasyFit-medlemskap kan vid behov pausas av hälsoskäl genom att meddela EasyFits kundbetjäning per e-post eller på annat sätt skriftligen. Ett intyg av läkare eller annan hälsovårdspersonal där pausens orsak och varaktighet framgår ska bifogas meddelandet. Att pausa betyder att tillfälligt avbryta medlemskapet, minst för en (1) månad och högst för tolv (12) månader.

Under pausen har du inte användningsrätt till EasyFit och du behöver inte betala serviceavgifter. Medlemskapet och serviceavgifter fortsätter som vanligt efter pausen.

Passerkort

Hur får jag ett passerkort?

Du kan komma och hämta ditt personliga passerkort i EasyFits kundbetjäning när den är öppen.

Hur fungerar passerkortet?

Med hjälp av passerkortet kan du träna på EasyFit under centrets öppettider. Visa kortet i terminalen för passerkontrollsystemet så tänds en grön lampa och dörren/porten öppnas. Kom ihåg att även logga in med kortet via pekskärmen vid kundbetjäningen till antingen träningslokalen, gruppträningen eller någon annan tjänst som du i första hand vill använda under besöket.

Med hjälp av passerkortet kan du också låsa skåpet i omklädningsrummet under ditt besök. Passerkortet fungerar som kod för din träningsrätt på EasyFit och ska på begäran visas upp för EasyFits personal. Passerkortet är personligt och får inte överlämnas till en annan person.

Om du utan tillstånd överlåter kortet till en annan person eller låter en utomstående komma in i EasyFit för att träna debiterar vi en bötesavgift på 250 euro.

Hur ska jag gå tillväga om passerkortet går sönder eller försvinner?

Ett borttappat eller skadat passerkort ska utan dröjsmål anmälas till personalen.

Om passerkortet försvinner ska kunden lösa ut ett nytt passerkort i EasyFits kundbetjäning. Passerkortet kostar 29,90 euro.

Kunden ansvarar för att kortet förvaras säkert. Ifall passerkortet går sönder eller skadas som en följd av kundens oaktsamhet ska kunden lösa ut ett nytt kort i EasyFits kundbetjäning. Passerkortet kostar 29,90 euro.

Om passerkortet går sönder eller skadas av någon annan orsak kan kunden gratis lösa ut ett nytt passerkort i EasyFits kundbetjäning

Måste jag lämna in passerkortet om jag säger upp eller pausar mitt medlemskap?

Uppsägning: Passerkortet ska återlämnas till EasyFit-centrets kundbetjäning senast vid tidpunkten när kundens träningsrätt upphör. För oreturnerade eller obrukbara kort debiteras 29,90 euro (+ faktureringstillägg 5 euro).

Pausning: Passerkortet behöver inte returneras om medlemskapet pausas för en bestämd tid. Kortet fungerar inte hos EasyFit under pausen och aktiveras automatiskt när pausen upphör.

Personal training

Vilken är skillnaden mellan individ- och smågruppsträning?

Individträningens innehåll skräddarsys alltid helt och hållet efter ditt utgångsläge och på basis av dina mål. Under träningsmötena fokuserar EasyFits PT enbart på att coacha dig och du kan själv bestämma tiderna för träningsmötena. Individträning är dyrare än träning i smågrupp. Bekanta dig med tjänsterna inom individträning här. Smågruppsträningen sker i grupper med i snitt 6–8 deltagare en gång i veckan kring ett gemensamt tema. Varje deltagare får även personlig coachning under mötena, men i mer begränsad form än vid individträning. Mötestiderna för träningen i smågrupp är uppgjorda på förhand. Smågruppsträning är förmånligare än individträning. Bekanta dig med tjänsterna inom smågruppsträning här. Förutom individ- eller smågruppsträning får du kost- och motionsrekommendationer för din fritid samt träning på egen hand. Om du vill diskutera med EasyFits PT om vilken träningsform som passar dig bäst kan du boka en tid till gratis pt-konsultation på vår webbplats via knappen ’Boka träningsrådgivning’.

Du kan också köpa tjänster inom personlig träning i vår nätbutik via knappen ‘Köp träning.

Är personlig träning-tjänsterna belagda med extra avgifter?

I EasyFit-medlemskapet ingår en gratis pt-konsultation med EasyFits personliga tränare. Du kan enkelt boka konsultationen som ingår i ditt medlemskap på vår webbplats via knappen ‘Boka pt-konsultation’. Vid mötet som tar 45 minuter går vi igenom ditt utgångsläge samt dina mål med träningen. Du får en personlig träningsplan som du följer självständigt eller i samarbete med PT.

Utöver detta ordnar EasyFit varje vecka gratis guidning i hur träningsmaskinerna används. Mer information om gratisguidningen får du i EasyFits kundbetjäning.

För övriga tjänster inom personlig träning tar vi en extra avgift. Du kan köpa tjänsterna i vår nätbutik via knappen ‘Köp träning’ eller vända dig direkt till EasyFits personliga tränare. Du hittar deras kontaktuppgifter på vår webbplats under avsnittet ‘Personlig träning’.

 

Måste jag ha ett EasyFit-medlemskap för att kunna köpa PT-tjänster?

Tjänsterna inom personlig träning gäller inte bara för EasyFits kunder utan är tillgängliga för alla. EasyFits PT ger dig tillträde till EasyFit-träningslokalen och du får ett passerkort som du kan använda under PT-mötet.

Du kan köpa tjänster inom personlig träning i vår nätbutik via knappen ‘Köp träning’.

 

Är EasyFits personliga tränare utbildade och är det säkert att träna tillsammans med dem?

EasyFits personliga tränare har utöver en behörig utbildning (Europe Active, EQF Level 4), även färdigheter att ge trygga och framgångsrika PT-tjänster för en hållbar förändring för både enskilda individer och smågrupper.

Bekanta dig med EasyFits personliga tränare på vår webbplats under avsnittet ‘Personlig träning’.

 

Kan jag ta en egen personlig tränare till EasyFit?

EasyFits personliga tränare ska alltid ha ett giltigt samarbetsavtal med EasyFit. De har utsetts genom en rekryteringsprocess och introducerats i EasyFits verksamhet. Av denna anledning kan utomstående personliga tränare inte fritt använda EasyFits lokaler för sin yrkesutövning.

Om en utomstående PT utövar sitt yrke i EasyFits lokaler utan giltigt samarbetsavtal med EasyFit debiteras personen en bötesavgift på 250 euro.

Betalning

Varför fick jag månadsmedlemskapets serviceavgift i pappersform?

Det kan hända att beställningen av e-faktura skett för sent i banksystemet, varvid fakturan skickas i pappersform. För pappersfakturan tar vi ut ett faktureringstillägg på fem (5) euro. Beställning av e-faktura bör alltid ske inom sju (7) dagar från köpdatumet av månadsmedlemskapet för att hinna med i banksystemet till nästa månads faktura.

Hur betalar jag EasyFits medlemskapsavgifter?

Engångsbesök: Engångsbesök ska betalas på förhand som nätbetalning i vår nätbutik. Månadsmedlemskap: Startavgiften som hör till månadsmedlemskapet och serviceavgiften för den första månaden ska betalas på förhand antingen som nätbetalning i vår nätbutik eller genom att betala på motionscentret varvid betalningen sker med bank/kreditkort och ett betalinstrument.

Månadsmedlemskapets följande serviceavgifter faktureras genom e-faktura. För faktureringen ska kunden ingå ett e-fakturaavtal för serviceavgifter. Kunden ansvarar själv för att e-fakturaavtalet ingås i nätbanken. Månadsmedlemskapets serviceavgift debiteras kundkontot en gång i månaden. Ifall serviceavgiftens e-faktura inte automatiskt kan debiteras kundkontot får kunden en pappersfaktura till vilken ett faktureringstillägg (5 euro) tillkommer.

Hur kan jag aktivera och ta i bruk e-faktura?

Du kan ta i bruk e-faktura genom att beställa en ny e-faktura i nätbanken och välja ditt lokala EasyFit-motionscenter. Ditt kundnummer fungerar som fakturakod. Du hittar kundnumret i ditt kundkonto samt i bekräftelsemeddelandet som skickats till dig per e-post. Du kan logga in i ditt kundkonto här. Om du redan har fått en pappersfaktura så hittar du ditt kundnummer även på fakturan ovanför ditt namn.

Efter att du har beställt e-faktura får du varje månad en e-faktura som ska godkännas i din nätbank.  Om du vill kan du välja att fakturorna godkänns automatiskt, varvid avgifterna debiteras kontot direkt på förfallodagen. Det är viktigt att komma ihåg att ingå ett e-faktureringsavtal i din nätbank inom sju (7) dagar från köpdatum av månadsmedlemskapet för att faktureringsavtalet ska börja gälla från och med nästa månadsfaktura.

Kan jag betala med andra betalinstrument?

Du kan betala månadsavgiften med de flesta betalinstrument som till exempel Smartum, Sporttipassi/ePassi, Eazybreak samt Tyky-online genom nätbetalning samt med Smartum motions-/kultursedlar, Virikesedlar och Tykysedlar.

Observera att den första månadens serviceavgift samt startavgiften alltid ska betalas i vår nätbutik eller som bank-/kreditkortsbetalning i motionscentret – utan betalinstrument.

Vid betalning med samtliga betalinstrument ska sedlar eller elektroniska saldouppgifter skickas fyra veckor innan nästa fakturas förfallodag för att uppgifterna ska hinna i tid till fakturahanteringen. Ifall fakturan har skickats före hanteringen av sedlarna/saldot överförs ersättningen till nästa månads faktura.

Motionssedlarna kan skickas till EasyFits kundbetjäning under öppettid. Varje sedel ska vara försedd med tydlig namnunderskrift. Observera att sedlar eller träningssaldo som överförs till EasyFit inte returneras.

Närmare anvisningar om användningen av betalinstrument hittar du på respektive betalinstruments webbplats.

Övrigt

Hur ofta städas EasyFit-motionscenter?

Alla EasyFit-center städas flera gånger i veckan. Det är viktigt att verksamhetsställena är snygga och trivsamma. Om du upptäcker att städningen behöver förbättras på ditt EasyFit-center kan du kontakta kundbetjäningen på verksamhetsstället så löser vi situationen.

Har EasyFit-centren omklädningsrum och förvaringsskåp för kläder?

Alla EasyFit-center har separata högklassiga omklädningsrum för män och kvinnor, med låsbara förvaringsskåp som kunderna kan använda under träningspassen.

De låsbara förvaringsskåpen fungerar med EasyFits passerkort.

 

Har EasyFit-motionscenter duschar och bastur?

Alla EasyFit-center har flera duschar intill omklädningsrummen.

En del EasyFit-center erbjuder antingen infraröd eller traditionell bastu.

Mer information om EasyFit-centrens utrutsning finns på vår webbplats under avsnittet ‘Tjänster’.

Vilka öppettider har EasyFit-centren?

Beroende på verksamhetsställe är EasyFit öppet varje dag året runt till och med upp till 24/7. Man kommer in i motionscentret med ett personligt passerkort (månadsmedlemskap) eller med en passerkod (engångsbesök).

Kundbetjäningstiderna varierar mellan olika verksamhetsställen. Du kan använda e-post om du vill kontakta kundtjänsten utanför öppettiderna.

Kontaktuppgifter, öppettider och kundbetjäningstider till ditt lokala EasyFit-center finns på verksamhetsställets webbplats. Du hittar ditt EasyFit-motionscenters webbsidor här.

Har EasyFit-motionscenter personal på plats?

EasyFit-centren är företagarledda gym, det vill säga varje motionscenter har en ägare som är företagets ansikte utåt. Till EasyFit-motionscenters personal hör gymansvarig, kundbetjänare, personliga tränare och gruppträningsinstruktörer. Personalen är på plats under de tider som verksamhetsstället meddelar eller andra tider vid särskild överenskommelse/bokning.

Ta del av ditt lokala EasyFit-centers personal och betjäningstidpunkter på verksamhetsställets webbplats som du hittar här.

Erbjuder EasyFit-motionscenter gruppträningstimmar?

EasyFit erbjuder live-ledda och virtuella gruppträningstimmar.

Live-ledda gruppträningstimmar ingår i våra ‘Engångs’-, ‘Plus’- och ‘Premium’-medlemskap. Virtuella gruppträningstimmar ingår i alla våra medlemskap.

Mer information om utbudet av gruppträning finns på vår webbplats under avsnittet ‘Gruppträning.

Kan jag reservera en plats till en gruppträningstimme i förväg?

Medlemmar har rätt att på förhand resevera platser till live-gruppträningstimmar på endast det EasyFit-centret som de har tecknat medlemskapsavtal med. Medlemmar har även rätt att använda live-gruppträningstimar på andra EasyFit-center, men de har inte rätt att på förhand resevera en plats. Mer information om utbudet av gruppträning finns på vår webbplats under avsnittet ‘Gruppträning.