Personal

Yrittäjä

Anu Jaakkola

Ryhmäliikuntaohjaaja

Päivi Toivola

Ryhmäliikuntaohjaaja

Kirsi Toivola
Linda Weckström

Personal Trainer

Linda Weckström
linda.weckstrom@easyfit.fi

Ryhmäliikuntaohjaaja

Louise Erolin
tiina

Personal Trainer

Tiina Kovalainen
tiina.kovalainen@easyfit.fi
Kalle Tolsa

Personal Trainer

Kalle Tolsa
kalle.tolsa@easyfit.fi
Joel Beltre

Personal Trainer

Joel Beltre
joel.beltre@easyfit.fi
Malin-Havila

Personal Trainer

Malin Havila
malin.havila@easyfit.fi
Är du redan medlem på EasyFit?