FAQ

Vanliga frågor

1. HUR BLIR JAG MEDLEM PÅ EASYFIT?

- Du kan ingå ett serviceavtal på våra nätsidor. Hämta din nyckel efter det från ditt centers kundtjänst. Nyckeln är i kraft genast. Trevliga motionsstunder! Avtalsvillkoren finns under samma punkt. Åldersgräns 15 år.

Kan jag ingå avtal på EasyFit-centret?
Avtal kan ingås på centret under jourtid och nyckeln får du då direkt. Avtalet ingås elektroniskt på EasyFits nätsidor och du behöver ha med dig egna nätbankskoder. 

2. ERBJUDER CENTRET KUNDSERVICE?

- EasyFit-centrens personal är i allmänhet på plats en kort jourtid varje vardag. Jourtiderna varierar mellan de olika centren och kan kontrolleras på respektive centers egna nätsidor. EasyFit-centren har ej kundservice per telefon, utan all kontakt sköts per epost eller direkt på plats under kundservicens öppethållningstider.     

3. HUR FÅR JAG TILLGÅNG TILL CENTRET DÅ JAG INGÅTT AVTAL?

- Kom till centret nästa jourtid så får du en Wellness-nyckel som ger dig tillgång till centret också då vår personal inte är på plats.

4. HUR FÅR JAG EN PERSONLIG MOTIONSPLAN?

- Boka tid för en gratis motionsrådgivning med vår personal trainer.

5. MEDLEMSKAPETS LÄNGD / UPPSÄGNING

- Medlemskapet gäller tills vidare. EasyFit-motionscenter har 30 dagars uppsägningstid. Om ännu en debitering infaller under din uppsägningstid, betalar du denna och kan träna till utgången av den betalda perioden. Du kan säga upp medlemskapet via Kundkontot på webbplatsen EasyFit.fi.

6. HURUDANA GRUPPTRÄNINGSTIMMAR ERBJUDER EASYFIT?

- Gruppträningsschemat hittar du på våra nätsidor. Vi har ett brett utbud. Vi erbjuder både virtuella timmar och live-timmar ledda av våra yrkesskickliga instruktörer. Under de virtuella timmarna är instruktören inte på plats, utan leder jumpan från en stor screen.

7. MEDLEMSKAPETS PRIS?

- Månadsavgiften för medlemskap på EasyFit är endast 29,90 € / mån. Avgiften innehåller gymmets samtliga tjänster. Ifall du vill använda dig av alla Finlands EasyFit-center, är månadsavgiften 39,90 €. Det gemensamma medlemskapet berättigar dig att motionera på alla Finlands EasyFit-center. Du skall i första hand använda dig av tjänsterna i ditt egna center (som du betalar medlemskapet till). Om du använder ett annat centers tjänster mer än ditt egna centers, måste du flytta medlemskapet till centret i fråga. Du betalar även en startavgift som är i kraft lika länge som ditt serviceavtal. Vi tar emot motionssedlar som betalningsmedel (skillnader i vilka sedlar centren tar emot), men de kan inte användas till start- eller första månadens serviceavgift. Observera att du med motionssedlar endast kan betala kommande fakturor, som inte blivit genererade i centrets faktureringsprogram. Be om exakta datum från kundbetjäningen vid ditt center. Ifall du har fått fakturan hem eller som e-faktura till nätbanken, kan du inte mer betala fakturan med motionssedlar, utan motionssedlarna kan användas till kommande fakturor.

8. HURUDAN UTRUSTNING FINNS PÅ EASYFIT?

- Vi använder endast högkvalitativa Technogym Wellness System -gymutrustning.

9. VAD ERBJUDER EASYFIT?

 • mångsidiga gymredskap
 • Pure Strength-seriens apparater för män och för kvinnor element + -seriens apparater

 • gruppträningstimmar

 • virtuella timmar

 • infraröd bastu

 • stora omklädningsrum

 • mångsidiga cardio-redskap för aerobisk träning
 • stort utbud handvikter och fria vikter

 • Wellness-nyckelsystem

Det kan förekomma skillnader i utbudet mellan motionscentren

10. VAD KAN TGS-NYCKELN ERBJUDA DIG?

 • personligt gymprogram som är lätt att ändra
 • uppföljning av din egen utveckling i realtid

 • motivationen bibehålls och träningsengagemanget leder till goda resultat

 • smidig kommunikation med andra motionärer och med personalen