FAQ

Vanliga frågor

1. HUR BLIR JAG MEDLEM PÅ EASYFIT?

- Du kan ingå ett serviceavtal på våra nätsidor. Hämta din nyckel efter det från ditt centers kundtjänst. Nyckeln är i kraft genast. Trevliga motionsstunder! Avtalsvillkoren finns under samma punkt. Åldersgräns 15 år.

Kan jag ingå avtal på EasyFit-centret?
Avtal kan ingås på centret under jourtid och nyckeln får du då direkt. Avtalet ingås elektroniskt på EasyFits nätsidor och du behöver ha med dig egna nätbankskoder. 

2. ERBJUDER CENTRET KUNDSERVICE?

- EasyFit-centrens personal är i allmänhet på plats en kort jourtid varje vardag. Jourtiderna varierar mellan de olika centren och kan kontrolleras på respektive centers egna nätsidor. EasyFit-centren har ej kundservice per telefon, utan all kontakt sköts per epost eller direkt på plats under kundservicens öppethållningstider.     

3. HUR FÅR JAG TILLGÅNG TILL CENTRET DÅ JAG INGÅTT AVTAL?

- Kom till centret nästa jourtid så får du en Wellness-nyckel som ger dig tillgång till centret också då vår personal inte är på plats.

4. HUR FÅR JAG EN PERSONLIG MOTIONSPLAN?

- Boka tid för en gratis motionsrådgivning med vår personal trainer.

5. BONUS FRÅN MOTION?

Hur fungerar Bonussystemet på EasyFit-centret?
- Du får Bonus både på startavgiften och på den månatliga serviceavgiften; serviceavgiften ger dig tillgång till EasyFit-centrets samtliga fitnesstjänster.   

Vilka kriterier gäller för erhållande av Bonus?
- För att få Bonus måste du ingå ett serviceavtal på EasyFits nätsidor samt betala start- och serviceavgiften. För att få Bonus måste serviceavgiften betalas senast på förfallodagen. Medlemsnumret som finns på S-Förmånskortet registreras via identifieringstjänsten för ägarkunder samtidigt som du ansluter dig som medlem. Bekräftelse om medlemskap skickas till den e-postadress du anger.

När registreras Bonus?
- Avgifter som betalas före månadens 20:e dag registreras i regel som bonusinköp under den aktuella månaden, avgifter som betalas senare registreras som bonusinköp under nästa månad. 

Får jag Bonus då jag betalar med Smartum-palvelusetelit eller -saldo?
- Bonus beviljas inte vid betalning med Smartumsedlar eller -saldo som arbetsgivaren betalat.

Om jag som ägarkund redan har ett serviceavtal, hur ska jag registrera det så det bidrar till Bonus?
- Logga in på ditt Kundkonto och identifiera dig som ägarkund med dina bankkoder och börjar samla Bonus med månadsavgifterna till motionscentret EasyFit.

Kunduppgifter och datasekretess
I EasyFit-motionscentrets avtalsvillkor ingår att du som kund hos EasyFit godkänner att dina personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs och att du ger ditt samtycke till att EasyFit lämnar ut dina personuppgifter till SOK för kontroll av ditt medlems-/kundnummer samt för att informera SOK om eurobeloppet på dina avgifter så att de bokförs som bonusinköp i S-gruppens kundägar- och kundregistret. På motsvarande sätt befullmäktigar du SOK att överlåta information om ett ändra medlems-/kundnummer till EasyFit samt eventuell uppgift om att du inte längre ingår i ett kundägarhushåll och därmed inte längre är berättigad till Bonus för dina motionsavgifter. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar är riktiga. EasyFit är inte skyldigt att i efterhand kompensera för utebliven Bonus på grund av felaktiga eller ofullständiga uppgifter

6. MEDLEMSKAPETS LÄNGD / UPPSÄGNING

- Medlemskapet gäller tills vidare. EasyFit-motionscenter har 30 dagars uppsägningstid. Om ännu en debitering infaller under din uppsägningstid, betalar du denna och kan träna till utgången av den betalda perioden. Du kan säga upp medlemskapet via Kundkontot på webbplatsen EasyFit.fi.

7. HURUDANA GRUPPTRÄNINGSTIMMAR ERBJUDER EASYFIT?

- Gruppträningsschemat hittar du på våra nätsidor. Vi har ett brett utbud. Vi erbjuder både virtuella timmar och live-timmar ledda av våra yrkesskickliga instruktörer. Under de virtuella timmarna är instruktören inte på plats, utan leder jumpan från en stor screen.

8. MEDLEMSKAPETS PRIS?

- Månadsavgiften för medlemskap på EasyFit är endast 29,90 € / mån. Avgiften innehåller gymmets samtliga tjänster. Ifall du vill använda dig av alla Finlands EasyFit-center, är månadsavgiften 39,90 €. Det gemensamma medlemskapet berättigar dig att motionera på alla Finlands EasyFit-center. Du skall i första hand använda dig av tjänsterna i ditt egna center (som du betalar medlemskapet till). Om du använder ett annat centers tjänster mer än ditt egna centers, måste du flytta medlemskapet till centret i fråga. Du betalar även en startavgift som är i kraft lika länge som ditt serviceavtal. Vi tar emot motionssedlar som betalningsmedel (skillnader i vilka sedlar centren tar emot), men de kan inte användas till start- eller första månadens serviceavgift.

9. HURUDAN UTRUSTNING FINNS PÅ EASYFIT?

- Vi använder endast högkvalitativa Technogym Wellness System -gymutrustning.

10. VAD ERBJUDER EASYFIT?

 • mångsidiga gymredskap
 • Pure Strength-seriens apparater för män och för kvinnor element + -seriens apparater

 • gruppträningstimmar

 • virtuella timmar

 • infraröd bastu

 • stora omklädningsrum

 • mångsidiga cardio-redskap för aerobisk träning
 • stort utbud handvikter och fria vikter

 • Wellness-nyckelsystem

Det kan förekomma skillnader i utbudet mellan motionscentren

11. VAD KAN TGS-NYCKELN ERBJUDA DIG?

 • personligt gymprogram som är lätt att ändra
 • uppföljning av din egen utveckling i realtid

 • motivationen bibehålls och träningsengagemanget leder till goda resultat

 • smidig kommunikation med andra motionärer och med personalen