Massage är en traditionell vårdmetod för mjukvävnader som passar alla. Den ger en behaglig känsla, minskar stress och förebygger olika besvär. Genom massage kan man med olika tekniker behandla muskelspänningar och smärttillstånd i muskulaturen.

Massage är en avgiftsbelagd tilläggstjänst.