Parkering

Vårt center har gott om lediga parkeringsplatser där du kan lämna bilen när du tränar. Information om parkeringstider och parkeringsvillkor får du i centrets kundbetjäning.