Step-pakara-vatsa: Rolig och effektiv Step-timme, där vi väcker kroppen och blir svettiga genom lätta stepserier till medryckande musik. Timmen innehåller också övningar som stärker mag- och sätesmuskulaturen. Som redskap används till exempel den egna kroppens motstånd, tubgummiband och stepbräda. Timmen innehåller inga invecklade stegserier.

Passar alla

Live