EasyFit aikuinen ja lapsi asiakkuus

Vill du träna tillsammans med ditt 11–14-åriga barn? Teckna EasyFit VUXEN- OCH BARN-medlemskap!

EasyFit VUXEN- OCH BARN-medlemskap är avsett för barn och unga i åldern 11–14. Barnets vårdnadshavare ingår ett medlemsavtal på barnets vägnar och barnet kan under vuxnas ansvar träna tillsammans med vårdnadshavaren eller en annan vuxen som godkänts av vårdnadshavaren. Barnet kan inte på egen hand träna på EasyFit-centret.

Priset för EasyFit VUXEN- OCH BARN-medlemskapet är för barnet 50 % av normalprissatta medlemskap.

Vårdnadshavaren eller den vuxna som vårdnadshavaren godkänt måste ha ett giltigt EasyFit-medlemskap eller annat samarbetsavtal som berättigar dem att använda tjänsterna på EasyFit-centret när de tränar tillsammans med barnet.

EasyFit VUXEN- OCH BARN-medlemskapet måste alltid tecknas på plats på EasyFit-centret under kundtjänstens öppethållningstider.

Vi rekommenderar att du för barnet bokar en tid för en gratis motionsrådgivning med en EasyFit personal trainer. Under motionsrådgivningen utarbetas en individuell och omfattande träningsplan som stöder barnets tillväxt och utveckling. Med vårdnadshavarens beslut är det möjligt att köpa personal training-träningspass åt barnet direkt efter motionsrådgivningen eller vid ett senare tillfälle.

Fyll i nedanstående formulär i förväg och kom tillsammans med ditt barn till EasyFit-centret för att teckna medlemskap.

VUXEN- OCH BARN-medlemskapet kan sägas upp med 30 dagars uppsägningstid. Efter att barnet fyllt 15 år fortsätter medlemskapet till normalpris och är i kraft tillsvidare.

Vårdnadshavarens uppgifter

Barnets uppgifter