Voimavarat ja niiden hyödyntäminen

25.8.2020 12:50

Kun korona iski ja pysäytti lähes koko maailman, tunteet nousivat pintaan ja saattoivat vaihdella päivittäin: viha, suru, ilo, epätoivo, pelko, kiitollisuus ja niin edelleen. Tulevaisuuden epävarmuus lisäsi stressiä ja saattoi vaikuttaa myös yöuniin. Koronan aiheuttama eristäytyminen toi kuitenkin myös mahdollisuuden uusille ajatuksille. Kun kotona oleillessa tekeminen loppui kesken ja tylsyys iski, ajatukset alkoivat kirkastua ja kulkea paremmin. Se tarkoitti muun muassa omien voimavarojen pohtimista ja sitä kautta heräsi ajatus syvempään pohdintaan: mitä ovat voimavarat? 

Voimavarakeskeisessä elämisessä ei keskitytä heikkouksien kehittämiseen vaan eletään keskittyen omiin olemassa oleviin vahvuuksiin, kykyihin, lahjakkuuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Voimavarojen kautta eläminen ei vaadi ponnisteluja, ja siten on mahdollista säästää energiaa ja vähentää stressiä. Voimavarat auttavat selviämään elämän haasteista ja tekevät elämästä mielekästä. Omat voimavarat voi tunnistaa siitä, että ne tuottavat mielihyvää ja ovat itselle positiivisia. 

Voimavaroja on erilaisia. Yksi tapa jaotella voimavarat on jakaa ne fysiologisiin, henkisiin, emotionaalisiin, kognitiivisiin, sosiaalisiin ja luoviin voimavaroihin. Lisäksi ovat materiaaliset resurssit. Jotkin voimavarat voivat linkittyä kahteen tai useampaan ryhmään. Jaottelu voi auttaa tunnistamaan useampia voimavaroja ja sitä kautta hyödyntämään näitä voimavaroja paremmin. 

Fysiologisia voimavaroja ovat toiminta ja tekeminen, kuten liikunta, lepo, joutilaisuus ja saunominen. Fysiologisia voimavaroiksi voi siis laskea kaikki ne asiat, joiden tekeminen tuottaa mielihyvää ja auttaa jaksamaan. Myös työ voi olla voimavara. Fysiologiset voimavarat voivat linkittyä helposti luoviin voimavaroihin, joita ovat esimerkiksi taide, musiikki, luonto, unelmat, mielikuvitus ja huumori. Luoviin voimavaroihin voidaan siis laskea kaikki ne asiat, jotka lisäävät jollain tavalla luovuutta tai tuovat erilaisia ideoita. 

Sosiaalisia voimavaroja ovat ihmissuhteet, lemmikit, vertaistuki ja ammattiauttajat. Sosiaaliset voimavarat on usein melko helppo määritellä eli kuka on sinulle se henkilö, joka auttaa jaksamaa, kuuntelee, lohduttaa, tarjoaa apua ilman takaisinmaksua tai halaa kun sitä eniten tarvitset. Mikäli tällaista sosiaalista voimavaraa ei vielä ole, on hyvä pysähtyä pohtimaan, onko lähipiirissä sellaista henkilöä, kenestä voisi olla apua tai voisiko tällainen henkilö löytyä muualta, kuten vertaistukiryhmästä tai ammattiauttajista. 

Emotionaalisia voimavaroja ovat esimerkiksi tunteet, ajatukset ja anteeksianto. Emotionaalisiksi voimavaroiksi voi laskea omassa mielessä tapahtuvat pohdinnat, jotka lisäävät mielihyvää ja rauhoittavat. Yksi emotionaalinen voimavara voi olla myös kyky tunteiden ilmaisuun. Henkisiin voimavaroihin lasketaan taas uskomukset, elämänkatsomus, arvot ja elämänasenne. Viimeisenä ovat kognitiiviset voimavarat, kuten tavoitteet ja suunnitelmat, tiedot ja taidot, oppiminen, ratkaisukeinot ja omat valmiudet. Emotionaalisia, henkisiä ja kognitiivisia voimavaroja voi hyvin hyödyntää yhdessä. Esimerkiksi mieltä painavaa, negatiivista tuntemusta voi lähteä purkamaan näiden voimavarojen avulla. Tällöin apuna voi käyttää sekä omia tunteita ja ajatuksia, arvoja ja elämänasennetta että ratkaisukeinoja.

Voimavaroihin lasketaan myös materiaaliset resurssit. Materiaalisiin resursseihin lasketaan kaikki tavarat ja esineet, jotka lisäävät mielihyvää. On kuitenkin tärkeää miettiä, tuovatko tavarat oikeasti onnea. Materiaaliset resurssit voivat kuitenkin olla myös tärkeitä ja ratkaisevia. Tällaisia resursseja ovat esimerkiksi koti ja kodin tavarat, auto ja vaatteet. 

Voimavarojen tunnistaminen

Voimavarakeskeinen elämä tarkoitti siis omien vahvuuksien ja mielihyvää tuottavien asioiden tunnistamista sekä niiden kautta elämistä. Voimavarat voivat pysyä samoina tai muuttua elämäntilanteiden mukaan. Jotta voimavaroja on mahdollista hyödyntää, on ne ensin tunnistettava. Voimavarojen tunnistamista eli omien kyvykkyyksien ja hyvinvoinnin lähteiden tunnistamista kutsutaan voimavaraistumiseksi. 

Voimavaroja ei kannata olla kerralla liikaa, jotta ne eivät ala tuntua rasitteilta. Omia voimavaroja pohdittaessa voi miettiä, mitkä voimavarat tuovat lisää energiaa ja mitkä taas vievät energiaa. Sinulla voi olla myös voimavaroja, joita et pysty hyödyntämään juuri nyt. Tällöin on keskityttävä voimavaroihin, joita voit hyödyntää välittömästi. 

Omien voimavarojen tunnistamiseen löytyy erilaisia työkaluja. Yksi toimivista työkaluista on  tuttu mind map eli käsitekartta. Kutsutaan työkalua tässä yhteydessä voimavarakartaksi. Jaottele voimavarakarttaan henkiset, emotionaaliset, sosiaaliset, luovat, kognitiiviset ja fysiologiset voimavarat sekä materiaaliset resurssit. Tämä jälkeen pohdi jokaisen ryhmän alle asioita, jotka ovat juuri tällä hetkellä toimivia voimavaroja eli niitä asioita, jotka auttavat selviämään juuri tästä hankalasta elämäntilanteesta.

Jokainen löytää todennäköisesti voimavaroja jokaisesta ryhmästä, mutta usein voimavarat jakautuvat yhteen tai kahteen ryhmään. Jollekin emotionaaliset voimavarat ovat vahvimpia ja toiselle taas tärkeämpiä ovat luovat voimavarat. 

Voimavarojen tutkiminen paitsi lisää tietoisuutta omista voimavaroista, myös rauhoittaa mieltä ja auttaa hyväksymään haastavan tilanteen. Mikäli koet elämässä olevan liikaa negatiivisia asioita, tunteet myllertävät tai olet muussa haastavassa tilanteessa, voit kokeilla, voisitko saada apua voimavarakartasta ja voisiko voimavarakeskeinen elämä helpottaa tilannetta. Voimavarat voivat auttaa myös tavallisessa arjessa ja olla osana elämänhallintaa.

Rakenna oma voimavarakartta

 • Pohdi, missä asioissa olet hyvä ja mitkä ovat vahvuuksiasi. 
 • Mitkä asiat ovat toimineet aiemmin ja mitkä taas eivät. 
 • Mitkä asiat tuovat positiivisia ajatuksia ja energiaa.
 • Entä mitkä asiat tuovat negatiivisia ajatuksia ja huonoa energiaa. 
 • Mistä unelmoit?
 • Millaisia tavoitteita sinulla on? 
 • Mihin asioihin pystyt vaikuttamaan ja mihin et?
 • Kenen seurassa tunnet olosi turvalliseksi?
 • Mitkä luonteenpiirteet ovat vahvuuksiasi?
 • Mihin uskot?
 • Millaisista asioista ja tekemisistä nautit?
 • Missä olet hyvä?


Esimerkkejä voimavaroista 

Henkiset 

 • arvot, uskomukset, elämänkatsomus, elämänasenne

Emotionaaliset

 • tunteet ja ajatukset, anteeksianto
 • seksuaalisuus

Sosiaaliset

 • ihmissuhteet, vertaistuki, ammattiauttajat, lemmikit

Luovat

 • mielikuvitus, ideointi, unelmointi
 • hulluttelu ja nauru
 • taide, kirjallisuus, musiikki
 • luonto

Kognitiiviset

 • tieto, taidot, oppiminen, ymmärtäminen
 • oma kyvykkyys ja valmiudet
 • tavoitteet ja suunnitelmat
 • ratkaisukeinot

Fysiologiset

 • toiminta, lepo, joutilaisuus
 • liikunta, saunominen
 • työ

Muita

 • materiaaliset resurssit

 

Lähteet:

Millaisia voimavaroja tarvitset · Muutoksen avaimia · EHYT ry 2017

Terveyskylä.fi / Mielenterveystalo

Lue myös nämä