Lue miksi me lihomme helpommin, kun ikää tulee lisää.

24.3.2020 09:53

Monella meistä on vaikeuksia pitää paino kurissa, kun ikävuosia kertyy mittariin lisää. Lihomisen syyksi tarjotaan usein stressiä, kiirettä, vähäisiä yöunia, herkuttelua ja passiivista elämäntyyliä. Syytökset eivät ole turhia, sillä näillä kaikilla on suora tai epäsuora yhteys painonnousuun. Viime syyskuussa julkaistussa Ruotsin Karoliinisen instituutin tekemässä tutkimuksessa herkemmälle lihomiselle löydettiin kuitenkin yksi selkeä syy. 

Nature Medicine lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan rasvakudoksen lipidien aineenvaihdunta vähenee ikääntyessä, mikä helpottaa rasvan kertymistä rasvakudokseen. 

Tutkijat tutkivat 54 miehen ja naisen rasvasoluja 13 vuoden ajan. Seurantajakson aikana kaikilla koehenkilöillä havaittiin rasvakudoksen lipidien vaihtuvuudessa (varastointi ja hajotus) laskua riippumatta siitä olivatko he laihtuneet tai lihoneet seurantajakson aikana. Ne, jotka eivät kompensoineet muutosta syömällä vähemmän, lihoivat keskimäärin 20 prosenttia seurantajakson aikana. 

“Tulokset osoittavat ensimmäistä kertaa, että rasvakudoksessa tapahtuvat prosessit säätelevät kehon painon muutoksia ikääntymisen aikana myös muista tekijöistä riippumattomalla tavalla", sanoo Peter Arner, Karolinska Institutetin Huddingen lääketieteen laitoksen professori ja yksi tutkimukseen osallistuneista tutkijoista. Tutkimuksen tulos on tärkeä, sillä se avaa uusia mahdollisuuksia räjähdysmäisesti kasvavan liikalihavuuden hoitoon. Lipidien aineenvaihdunnan ja tekijöiden, jotka säätelevät rasvamassan määrää, ymmärtäminen on merkityksellisempää kuin koskaan, sillä lihavuus ja liikalihavuuteen liittyvät sairaudet ovat maailmanlaajuinen ongelma. 

Kaiken takana on kuitenkin liiallinen energiansaanti 

Paino ei koskaan nouse ilman positiivista energiatasapainoa. Vaikka tutkimukset osoittavat yhä vahvemmin, että rasva kertyy ikääntyessä herkemmin elimistöön, tulee energiaa kuitenkin ensin saada enemmän kuin kuluttaa. Ikääntyessä liiallinen energia vain jämähtää helpommin rasvana rasvakudokseen. Tutkimusta lipidien aineenvaihdunnastakin tarvitaan kuitenkin vielä lisää ennen kuin varmoja johtopäätöksiä voidaan tehdä.

Liikunta on aina hyödyllistä painonhallinnassa

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksi tapa nopeuttaa rasvakudoksen aineenvaihduntaa, ja edistää näin ollen laihtumista, on harrastaa enemmän liikuntaa. Tämäkin tutkimus tukee tätä ajatusta. Liikunta on siis varma keino lisätä energiankulutusta ja rasvakudoksen aineenvaihduntaa, jotka molemmat ovat keskeisiä mekanismeja onnistuneessa painonhallinnassa. Lisäksi on tärkeää muistaa liikunnan muut terveyshyödyt, kuten liikalihavuuteen liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito.

Lähteet:

P. Arner, S. Bernard, L. Appelsved, K.-Y. Fu, D. P. Andersson, M. Salehpour, A. Thorell, M. Rydén, K. L. Spalding. Adipose lipid turnover and long-term changes in body weight. Nature Medicine, 2019; 25 (9): 1385 DOI: 10.1038/s41591-019-0565-5

Lue myös nämä